جمعه, 07 ارديبهشت 1397

به گزارش ایلنا، 45 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهور، خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس محاسبات اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به اعضای شورای عالی کار شدند.

در این تذکر نمایندگان آمده است:بر اساس ماده 41 قانون کار میزان مزد کارگران با توجه به شاخصه های  تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار کشور تعیین شده برای 14 قلم کالای اساس در سال 95 هیچگونه سنخیتی نداشته است.

هم اکنون نیز در نحوه محاسبه حقوق کارگران 60 درصد حقوق آنها محاسبه نشده، یعنی 40 درصد ارزش واقعی حقوق خود را دریافت ننموده اند از طرف بنا بر شاخص های سال 1395 حداقل حقوق دستمزد کارگران برای جبران هزینه های معیشتی در سال 1395 می بایستی 053/855/26 ریال در نظر گرفته شود.

لذا لازم است با توجه به وضعیت معیشتی قشر کارگر وضعیف جامعه به وزرای تعاون کار ورفاه اجتماعی، صنعت،معدن وتجارت ،امور اقتصادی ودارایی ابلاغ فرمائید در تعیین نرخ حداقلی کارگران تمامی محاسبات  اعلامی بانک مرکزی ومرکز آمار ایران برای یک خانواده 4 نفره در نظر گرفته شود بطوریکه شورای عالی کار حداقل حقوق دستمزد کارگران را  053/855/26 ریال محاسبه ودر نظر بگیرد.

تبلیغات

کالای ایرانی

امار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدید
54
53
615
1701
163656

پیش بینی امروز
72